top of page

Sexting wat is dat nu?

Duiding na de gelekte seksuele beelden.

Je zal het ongetwijfeld gehoord of gezien hebben, het seksueel expliciet materiaal van enkele mannelijke BV´ers dat ongevraagd verspreid werd via social media. Hierop zijn massaal veel reacties gedeeld geweest die veel vertellen over de veronderstellingen, aannames en ideeën we erop na houden over seksualiteit en de seksuele daden die getoond werden. Hierover wil ik graag mijn licht laten schijnen vanuit mijn expertise als seksuoloog. We beginnen hierbij met het thema sexting. Is dat jou ding?


Sexting / exhibitionisme

Op de beelden van de bekende Vlamingen was te zien dat er eigen beeldmateriaal gemaakt is van het eigen naakte lichaam en seksuele activiteiten. Het maken van beelden over zichzelf doet heel wat vragen oproepen. Waarom doet iemand dit? Is dit wel normaal? Is dit wel gehoord, lees moreel?

Wat zijn de seksuele drijfkrachten achter deze daden? Gaat het over sexting, exhibitionisme of voyeurisme? Moeten we sexting niet gewoon verbieden?


Sexting is het verspreiden of delen van seksueel getinte berichten of foto's of video's van zichzelf via mobiele telefoons of andere media. De reden waarom iemand zichzelf op beeld zet kan verschillende redenen hebben. Het kan bijvoorbeeld dat je opgewonden raakt wanneer je bekeken wordt tijdens een seksuele daad, ook wel exhibitionisme genoemd. De tegenpartij die opgewonden raakt van het bekijken/begluren van deze beelden noemen we voyeuristisch.

Er hoeft echter geen spraken te zijn van bovenstaande seksuele voorkeuren. Het doorsturen van eigen seksueel beeldmateriaal kan ook een middel zijn om actief te zijn op afstand met iemand waarmee je graag in seksuele interactie gaat. We maken hierbij een onderscheid tussen primaire en secundaire sexting.


Primaire sexting is het versturen van zelfgeproduceerde seksueel getinte tekst of beelden via telefoon of internet. Dit is eigen aan seksueel experimenteergedrag en er is dan ook niets mis mee. Erotische communicatie bestaat al jaren, de huidige media vormt echter een extra uitdaging bij deze vorm van seksualiteit. Met de nodige afspraken kan je het risico van dergelijke seksuele activiteiten inperken maar niet volledig elimineren. Seksualiteit gaat eenmaal gepaard met verschillende risico´s. Wil dit dan zeggen dat we seksualiteit horen te verbieden omdat het gepaard gaat met risico´s? Neen! We weten dat het verbieden ervan net nefaste gevolgen heeft. Het duidelijk communiceren van hoe je seksualiteit zo veilig mogelijk kan ervaren werkt beter, omdat je hierbij de verantwoordelijkheid van het individu aanspreekt. Als je nu denkt dat de jeugd om zeep is omdat ze aan sexting doen heb je het mis. 20.4% van de jongeren van 12 tot 18 jaar hebben al eens een digitale naaktfoto verstuurd en maar liefst 53.1% van de jongeren ontving er al één. Dit is de reden dat het van cruciaal belang is dat er bij sexting preventief ingezet moet worden op de rol van omstaanders. Dit via seksuele vorming, theater, rolmodellen, etc…

Secundaire sexting: het ongevraagd delen van seksueel expliciete beelden naar derden, zonder dat je toestemming hebt van de partij die op de originele afbeelding staat.

De meesten onder ons hebben géén of een beperkte vorming gekregen over sexting. De gebeurtenissen lenen zich ertoe hier een mouw aan te passen! Hier de belangrijkste zaken op een rijt:

• Sexting gebeurd door meisjes en jongens. Het is een misverstand dat het door domme en naïeve meisjes gedaan wordt of door coole jongens.

• Diegene die de beelden in vertrouwen verstuurd is niet de dader in primaire sexting. We moeten erg waakzaam zijn met victim blaming - dat we het slachtoffer gaan beschuldigen als dader.

Hoe kan je primaire sexting prettig laten verlopen?

• Vertrouwen;

• Onherkenbaar (geen zichtbare tatoeages, posters, geen gezicht,… );

• Duidelijke afspraken: hoelang en waar worden de beelden bewaard;

• Met wederzijdse toestemming: beelden of berichten mogen niet uitgewisseld onder vorm van een machtsspel of omdat je daartoe gedwongen wordt!

Het belangrijkste is natuurlijk dat jongeren dit leren tijdens een seksuele vorming. Zelf werk ik als freelancer voor Sensoa, waarbij ik seksuele vorming bied aan kinderen en

jongeren. Tevens help ik bij het uitwerken van een seksueel beleid zodat er een eenduidige manier van reageren ontstaat wanneer er zich feiten voordoen. Vaak wordt er pas na de feiten gereageerd, idealiter wordt er preventief mee aan de slag gegaan. Hier ligt m.i. een essentiële taak van de overheid en het onderwijs om te investeren in preventie. Ook de media kan baat hebben om een seksueel beleid op te maken.


Kanttekening voor jongeren waarvan de beelden gelekt werden: je leven is niet voorbij! Je beelden werden ongevraagd gedeeld, maar dit zegt niks over jou als persoon. Blijf rustig en roep hulp in van een vertrouwenspersoon. Je moet dit niet alleen dragen.

Wil je meer weten? Kijk zeker eens op onderstaande links:

Comments


Nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwe posts!

Recent Posts
Nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwe posts!

bottom of page